Wyczyść filtry

Poziom studiów
Forma studiów
Opcje studiów
Wydział
Język wykładowy

Wyczyść filtry


I stopnia
stacjonarne
ადმინისტრირება
I stopnia
niestacjonarne
ადმინისტრირება
II stopnia
stacjonarne
ადმინისტრირება
II stopnia
niestacjonarne
ადმინისტრირება
I stopnia
stacjonarne
სოციო-კულტურული ანიმაცია კულტურული განათლებით
II stopnia
stacjonarne
ენისა და კომუნიკაციის ანთროპოლოგია
I stopnia
stacjonarne
არტ-თერაპია
I stopnia
stacjonarne
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
I stopnia
niestacjonarne
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
II stopnia
stacjonarne
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
II stopnia
niestacjonarne
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
III stopnia
stacjonarne
ბიბლიოგრაფია და საინფორმაციო მეცნიერება
III stopnia
niestacjonarne
ბიბლიოგრაფია და საინფორმაციო მეცნიერება
I stopnia
stacjonarne
ბიოფიზიკა
II stopnia
stacjonarne
ბიოფიზიკა
I stopnia
stacjonarne
ბიოლოგია
II stopnia
stacjonarne
ბიოლოგია
III stopnia
stacjonarne
Biology – Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity
II stopnia
stacjonarne
კვებისა და საკვების ბიოლოგია
I stopnia
stacjonarne
ბიოტექნოლოგია

Do strony