გაასუფთავე ფილტრები

სწავლების საფეხური
სწავლების ფორმა
სწავლების ვარიანტები
ფაკულტეტი
სწავლების ენა

გაასუფთავე ფილტრები


ნაჩვენებია ჩანაწერები 101-120 из 299.
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა - ბიზნესის ენის პროგრამა
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა - სათარჯიმნო პროგრამა
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა - სათარჯიმნო პროგრამა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა - სათარჯიმნო პროგრამა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა - ბიზნესის ენის პროგრამა
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: იტალიური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: იტალიური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: იტალიური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: იტალიური და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: ფრანგული და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: ფრანგული და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: ფრანგული და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით ბიზნესის ენაზე
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: ფრანგული და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით ბიზნესის ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: რუსული ენა ინგლისურ ენაზე
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: რუსული ენა ინგლისურ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: იტალიური და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: იტალიური და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: იტალიური და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით ბიზნესის ენაზე
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: გამოყენებითი ენები: იტალიური და ინგლისური ენა სათარჯიმნო პროგრამით ბიზნესის ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოსოფია

გვერდი