გაასუფთავე ფილტრები

სწავლების ფორმა
სწავლების ვარიანტები
ფაკულტეტი
სწავლების ენა

გაასუფთავე ფილტრები


ნაჩვენებია ჩანაწერები 1-19 из 128.
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ადმინისტრირება
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ადმინისტრირება
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ბიოფიზიკა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ბიოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
კვებისა და საკვების ბიოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ბიოტექნოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
Biotechnology
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ქიმია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ქიმია, სპეციალობა: სამშენებლო ქიმია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
Computer Science (for BEng holders)
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოსოფიური კონსულტირება და ქოუჩინგი
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოსოფიური კონსულტირება და ქოუჩინგი
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ჟურნალისტიკა და საზოგადოებრივი კომუნიკაცია
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ჟურნალისტიკა და საზოგადოებრივი კომუნიკაცია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
სახელოვნებო განათლება სამხატვრო ხელოვნების განხრით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
სახელოვნებო განათლება მუსიკის განხრით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
კულტურული განათლება

გვერდი