contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

ROK AKADEMICKI

Showing 1-20 of 26 items.
postgraduate courses
part-time
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia
postgraduate courses
part-time
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
postgraduate courses
part-time
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
postgraduate courses
part-time
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
postgraduate courses
part-time
Optometria
postgraduate courses
part-time
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu
postgraduate courses
part-time
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe studia Teologii Duchowości
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
postgraduate courses
part-time
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
postgraduate courses
part-time
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych
postgraduate courses
part-time
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
postgraduate courses
part-time
Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
postgraduate courses
part-time
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA

Page