გაასუფთავე ფილტრები

სწავლების საფეხური
სწავლების ფორმა
სწავლების ვარიანტები
ფაკულტეტი
სწავლების ენა

გაასუფთავე ფილტრები


ნაჩვენებია ჩანაწერები 61-80 из 299.
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ინტერაქტიული გართობის დიზაინი და თამაშების ლოკალიზაცია, პროგრამირება (SPRINT - WRITE)
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო ინდურ ენებზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო არაბულ ენაზე
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო არაბულ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო ჩინურ ენაზე
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო ჩინურ ენაზე
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო ჩინურ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო იაპონურ ენაზე
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო იაპონურ ენაზე
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო იაპონურ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო კორეულ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო გერმანულ ენაზე
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ინგლისური ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო გერმანულ ენაზე
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: გერმანისტიკის ინტერკულტურული სწავლება
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: გერმანული ენის საწყისები
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: შვედური ენა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: სამასწავლებლო
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: სამასწავლებლო
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: სამასწავლებლო შვედური ენით

გვერდი