Wyczyść filtry

Poziom studiów
Forma studiów
Opcje studiów
Wydział
Język wykładowy

Wyczyść filtry


I stopnia
stacjonarne
Filologia germańska, specjalność: język szwedzki
II stopnia
stacjonarne
Filologia germańska, specjalność: nauczycielska
II stopnia
niestacjonarne
Filologia germańska, specjalność: nauczycielska
I stopnia
stacjonarne
Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim
II stopnia
stacjonarne
Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
I stopnia
stacjonarne
Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
I stopnia
stacjonarne
Filologia klasyczna
II stopnia
stacjonarne
Filologia klasyczna
I stopnia
stacjonarne
Filologia polska
II stopnia
stacjonarne
Filologia polska
I stopnia
stacjonarne
Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim
II stopnia
stacjonarne
Filologia słowiańska, specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej
I stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność : język rosyjski w turystyce
II stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex)
II stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność: filologia romańska
II stopnia
niestacjonarne
Filologia, specjalność: filologia romańska
II stopnia
niestacjonarne
Filologia, specjalność: filologia włoska
I stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie
II stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie
II stopnia
stacjonarne
Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Do strony