გაასუფთავე ფილტრები

სწავლების საფეხური
სწავლების ფორმა
სწავლების ვარიანტები
ფაკულტეტი
სწავლების ენა

გაასუფთავე ფილტრები


ნაჩვენებია ჩანაწერები 1-20 из 21.
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
არტ-თერაპია
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
სპეციალური პედაგოგიკა
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
სპეციალური პედაგოგიკა
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: სკოლამდელი აღზრდა უცხო ენის შესწავლით: ინგლისური ენა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა:დაწყებითი სკოლის განათლება და სკოლამდელი აღზრდა
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა:დაწყებითი სკოლის განათლება და სკოლამდელი აღზრდა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: მზრუნველ-აღსაზრდელი პედაგოგიკა
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: მზრუნველ-აღსაზრდელი პედაგოგიკა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: სარეაბილიტაციო პედაგოგიკა საზოგადოებრივი პრევენციით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: სარეაბილიტაციო პედაგოგიკა საზოგადოებრივი პრევენციით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: რევალიდაციური პედაგოგიკა
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: რევალიდაციური პედაგოგიკა
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: ჯანმრთელობის პრომოუშენი დამოკიდებულების პრევენციით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: ჯანმრთელობის პრომოუშენი დამოკიდებულების პრევენციით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
პედაგოგიკა, სპეციალობა: სკოლამდელი აღზრდა უცხო ენის შესწავლით: ინგლისური ენა
კომბინირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო
სრულ განაკვეთზე
ფსიქოლოგია
კომბინირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო
ნახევარ განაკვეთზე
ფსიქოლოგია
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ადამიანური რესურსების მართვა

გვერდი