გაასუფთავე ფილტრები

სწავლების საფეხური
სწავლების ფორმა
სწავლების ვარიანტები
ფაკულტეტი
სწავლების ენა

გაასუფთავე ფილტრები


ნაჩვენებია ჩანაწერები 81-100 из 299.
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: გერმანისტიკის ინტერკულტურული სწავლება
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო სამართლისა და ეკონომიკური ენების განხრით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
გერმანული ფილოლოგია, სპეციალობა: სათარჯიმნო სპეციალისტური ენების განხრით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
კლასიკური ფილოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
კლასიკური ფილოლოგია
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
პოლონური ფილოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
პოლონური ფილოლოგია
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
სლავური ფილოლოგია, სპეციალობა: კულტურულ-ენობრივი დასავლურევროპული ენით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
სლავური ფილოლოგია, სპეციალობა: თარგმანი კულტურათაშორისო კომუნიკაციაში
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რუსული ენა ტურიზმში
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ლექსიკოგრაფიული ევროპული სწავლება (EMLex)
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: რომანული ფილოლოგია
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ფრანგული ენა სპეციალისტური და კომპიუტერიზებული სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ფრანგული ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
მაგისტრატურა
ნახევარ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა სათარჯიმნო პროგრამით
ბაკალავრიატი
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა პროგრამით: კულტურა, ლიტერატურა და მედია ლათინურ ამერიკაში
მაგისტრატურა
სრულ განაკვეთზე
ფილოლოგია, სპეციალობა: ესპანური ენა პროგრამით: კულტურა, ლიტერატურა და მედია ლათინურ ამერიკაში

გვერდი