kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Prawa i Administracji

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, a także prawników, radców prawnych, ekonomistów oraz przedsiębiorców indywidualnych.

Studia obejmują zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zagadnienia funkcjonowania spółek handlowych, umów występujących w obrocie gospodarczym, papierów wartościowych a także elementów prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa upadłościowego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w szczególności prawa spółek, prawa cywilnego, prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa pracy, europejskiego prawa spółek, prawa umów gospodarczych.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów kładzie nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa papierów wartościowych, prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, europejskiego prawa spółek, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa gospodarczego publicznego, prawa podatkowego, stosunków pracy w spółkach kapitałowych.

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz specjaliści i eksperci posiadający bogate doświadczenie.

Czas trwania:

Semestry: 2
Liczba godzin: 250

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 20:30.

Kryteria ukończenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy końcowej.

Dokument ukończenia studiów:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia kierowane są do przedsiębiorców, kadry menadżerskiej spółek handlowych, pracowników biur i urzędów, jednostek samorządu terytorialnego, prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, ekonomistów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zapisz się on-line

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub przesłać  pocztą.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • Klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
  • 2 Zdjęcia.
  • W przypadku skierowania - zobowiązanie pracodawcy.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

Opłata - 1600 zł za semestr

Kierownik studiów
dr hab. Piotr Pinior
e-mail: piotr.pinior@us.edu.pl

Sekretariat
Barbara Szamsza
tel. 32 359 2072, 502 137 899
e-mail: barbara.szamsza@us.edu.pl

 

Opłaty za kształcenie

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 20 72
50 213 78 99

barbara.szamsza@us.edu.pl