kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Teologiczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu.

OPIS

W roku akademickim 2020/2021 przewidziane jest uruchomienie wersji zdalnej studiów.

Studia stanowią interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w przedszkolach planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii. Studia stwarzają także ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych teologią, które z uwagi na osobiste uwarunkowania nie mogą podjąć pięcioletnich studiów magisterskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

będziesz przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu

będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych

będziesz przygotowany do współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz poza przedszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii

będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się między innymi zajęcia z teologii dogmatycznej, katechetyki fundamentalnej, prawa oświatowego, teologii duchowości i dydaktyki katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów – 8 zjazdów w semestrze w soboty i niedziele, w godz. 8.00-18.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie do 26 lutego 2021 r. w godzinach pracy Biura Organizacyjnego Wydziału (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice)

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
  • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w sposób zdalny, 24 lutego 2021 r. w godzinach popołudniowych i wieczornych. Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: 26 lutego 2022 r.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: luty 2021

OPŁATY

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1000 zł – opłata jednorazowa za semestr
2000zł – koszt studiów
1053 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 347,49 zł płatna do 1 marca 2021 r.
II rata: 347,49 zł płatna do 15 kwietnia 2021 r.
III rata: 358,02 zł płatna do 15 maja 2021 r.

za II semestr:
I rata: 347,49 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 347,49 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 358,02 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

KONTAKT

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Sekretariat
Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 356 90 56 wew. 135

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-043 Katowice
32 356 90 56 wewn. 135
51 931 89 61

ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
roman.buchta@us.edu.pl