contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

English, French, Polish

Duration

3 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym są skierowane do osób wiążących swoją pracę zawodową z praktycznym wykorzystaniem znajomości tych dwóch języków. Program studiów zakłada naukę języka francuskiego od podstaw oraz rozwijanie umiejętności posługiwania językiem angielskim, prowadząc do nabycia biegłej znajomości obydwu tych języków – zarówno w zakresie codziennego użytku, jak i jego specjalistycznych odmian. Dodatkowo studia na tej specjalności pozwalają posiąść wiedzę z zakresu kultury i literatury krajów francuskiego i angielskiego obszaru językowego, a także funkcjonowania języka jako narzędzia komunikacji we współczesnym świecie. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie kompetencji tłumaczeniowych oraz umiejętności posługiwania się nowymi technologiami w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Inne dodatkowe ważne dla kandydata informacje: Język francuski nauczany est od podstaw, język angielski - wymagana znajomość języka w zakresie szkoły średniej.

 

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

For candidates with new maturity diplomas

Competition of maturity diplomas in which the score from the written part of maturity exam in English (as a foreign modern language) is taken into consideration and calculated into ranking points.

Principles of calculating of percentage results of the maturity exam into ranking points:

  • Percentages from the written maturity exam at the basic level are calculated into points in the ration 1% = 1 point
  • Percentages from the written maturity exam at the extended level are calculated into points in the ration 1% = 2 points
  • Percentages from the written maturity exam at the bilingual level are calculated into points in the ration 1% = 2.5 points

In case when there are results of the exam on various levels and when the candidate corrected the maturity exam, the result of maturity exam that gives a greater number of points (more beneficial to the candidate) is taken into consideration.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

For candidates with old maturity diplomas:

Competition of maturity diplomas whereby one result obtained from the written or oral maturity exam in English is taken into consideration. In case when there are results from the written and oral part on the maturity diploma, the result of maturity exam that gives a greater number of points (more beneficial to the candidate) is taken into consideration.

The results of maturity exams will be calculated into percentage points in the following manner:

Maturity exam until 1991

Maturity exam after 1991

 

6 – 100 %

5 – 100 %

5 – 80 %

4 – 70 %

4 – 75 %

3 – 30 %

3 – 50 %

 

2 – 30 %

The percentage result from the written or oral part of the maturity exam obtained by the candidate will be calculated into ranking points according to the following principles:

  • Percentages from the written or oral part of the maturity exam are calculated into points in the ratio 1% = 4 point
  • Percentages from the maturity exam in a bilingual school or in a school with English as a native language are calculated into points in the ratio: 1% = 4 points

Admissions criteria for candidates with International Baccalaureate

For candidates with INTERNATIONAL MATURITY EXAM - IB DIPLOMA:

The exam result from English as a foreign language will be calculated proportionally to the scale of the “new maturity exam” in the following manner:

Diploma IB

Basic level (SL)

Extended level (HL)

7

100%

100%

6

86%

85.71%

5

72%

71.43%

4

58%

57.14%

3

44%

42.86%

2

30%

28.57%

1

0%

14.29%

The percentage result obtained by the candidate will be calculated into ranking points according to the following principles:

  • Percentages from the IB written maturity exam at the basic level (SL) are calculated into points in the ratio 1% = 1 point
  • Percentages from the written maturity exam at the extended level (HL) are calculated into points in the ratio 1% = 1.5 points

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Admissions criteria for candidates with a document obtained outside of Poland

For candidates — Polish inhabitants who completed secondary school abroad or foreigners — the possibility of carrying out the exam in English in a situation when the candidate has a maturity exam not covering the subject “English” is allowed. The exam in the written form will correspond with the level to the maturity exam in English at the extended level. The results of the exam, expressed in percentage points, on the scale from 30% to 100% will be calculated into ranking points in accordance with the principles as for the candidates with “new maturity exam”.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych laureat 3 Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność.
Konkurs Juvenes Translatores laureat 3 Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność
Olimpiada Języka Angielskiego laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność
Olimpiada Wiedzy Historycznej laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na daną specjalność
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność
Olimpiada Wiedzy o III RP laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z języka obcego określonego w kryterium kwalifikacji na daną specjalność.
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej laureat lub finalista Wymogiem formalnym jest egzamin maturalny z nowożytnego języka obcego, określonego w kryterium kwalifikacji na ww. specjalność

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 41

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.romanska.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl