contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

English, Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności: Język biznesu

Oferowane lektoraty: język niemiecki, język francuski

CHARAKTERYSTYKA kierunku:

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński lub koreański) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego  oraz Kultura - media – translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Specjalność Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry; współpraca w grupie twórczej) Natomiast dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznesu  przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę, gramatykę, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną, tłumaczenia oraz moduły z zakresu komunikacji międzykulturowej. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Absolwent studiów 2 stopnia specjalności język biznesu posiada gruntowne i pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i translatoryki. Biegle posługuje się językiem angielskim; zna odmiany języka angielskiego, w tym specjalistyczne profesjolekty, szczególnie te związane z szeroko pojętym biznesem. W trakcie studiów zapoznaje się z bieżącymi problemami społeczno-ekonomicznymi, międzynarodowymi rynkami finansowymi, uczy się sporządzać dokumenty handlowe. Z zagadnieniami translatoryki zapoznaje się uczęszczając na zajęcia z tłumaczenia: pisemnego, symultanicznego i konsekutywnego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
  języków obcych (m.in. reklama, public relations)

Posiadają wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz znajomości drugiego języka obcego: języka niemieckiego lub języka francuskiego. Studia filologiczne przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci specjalności tłumaczeniowych oraz biznesowych posiadają umiejętności komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. 

Admissions criteria

The following persons may apply:

 • candidates, who obtained a diploma of graduation from the 1st cycle studies in English Philology or with English as the major, and
 • candidates, who obtained a diploma of completion of 1st cycle or 2nd cycle studies or long-cycle master's studies and who show a documented command of the following languages: German or French at the level B1 as per CEFR (intermediate) or Arabic at the level A2 (lower intermediate) and English.

In case of English, one of the following documents will be required:

 • Academic certificate issued by the University of Silesia, confirming command of English at the level of B2 as per CEFR (upper intermediate) (with minimum grade 5) or at the level C1 as per CEFR (advanced) (with minimum grade 4).
 • Certificate British Council IELTS (with a minimum total result 6.0),
 • Certificate TOEFL iBT (with a minimum total result 79),
 • Certificate TOEFL BPT (with a minimum total result 570),
 • Certificate Cambridge CAE (at a minimum level of C),
 • Certificate Cambridge CPE (at a minimum level of C),
 • Certificate PTE Academic (with a minimum total result 52),
 • Certificate of Cambridge FCE (at a minimum level of A),
 • Certificate Cambridge IGCSE English as a Second Language (at a minimum level of C),
 • International Baccalaureate Diploma (minimum grade from the exam in English selected as Language A - 4 or Language B - 5).

For candidates - foreigners:

Documented knowledge of Polish at the level of C1 according to CEFR (advanced) is required.

Qualification procedure:

The qualification will be held on the basis of the competition of grades from higher education studies.

An additional qualification criterion in situations when many candidates obtained the same grade on the diploma and the limit of vacancies does not allow for admittance of all candidates will be the average grade from studies.

Candidates qualified for admittance to studies, along with the required documents, must submit a statement on average of grades from studies, issued by the university authorities where the given candidate completed education.

Launching individual student groups under the above-specified major in English Philology depends on the required number of submissions determined by relevant provisions.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

2 550,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 891,00 PLN
 • 891,00 PLN
 • 918,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.angielska.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl