contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

French, Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe. Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w instytucjach UE

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

Admissions criteria

Candidates applying for admittance have the knowledge, skills and social competencies necessary to undertake education on the 2nd cycle studies in this programme and major, in particular:

  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle philology studies with a major in Romance Philology or French or
  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle studies in a different programme and major, and command of French at the level of: C1/C2.

Candidates who are not graduates of philology programmes, in case of qualifying for 2nd cycle studies, are obliged to supplement the programme differences stemming from the programme of education of the 1st cycle in the course of studies. The scope of programme differences, individually for each student and the schedule and manner of supplementation, will be assigned by the Faculty Dean.

For candidates with a diploma in philology studies with a major in Romance Philology or French language qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the competition of grades on the diploma of completion of higher education studies.

For candidates with a diploma in the scope of other programmes and majors - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in French.

The basis for calculating the final result will be:

a) final grade on the diploma,

b) positive grade from the exam in French.

Final result constitutes the sum of 1/2 of the grade indicated in points a) and b).

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.