contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

English, French, Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu

Charakterystyka kierunku:

Studia na specjalności język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie skierowane do osób pragnących posiąść wysokie kompetencje językowe oraz tłumaczeniowe. Studia łączą doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz angielskiego z pogłębieniem wiedzy i rozwijaniem praktycznych umiejętności z zakresu przekładoznawstwa. Szczególny nacisk położony jest na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu. Kształcenia na tej specjalności dopełnia moduł dyplomowy, w ramach którego studenci przygotowują pracę magisterską z wybranego przez siebie obszaru z dziedziny językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Ponadto studia pozwalają na doskonalenie umiejętności posługiwania się drugim językiem romańskim, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami w środowisku zawodowym.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych

Admissions criteria

Candidates applying for admittance have the knowledge, skills and social competencies necessary to undertake education on the 2nd cycle studies in this programme and major, in particular:

  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle philology studies with a major in French and English as Applied Languages, or
  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle philology studies with a major in Romance Philology or French and command of English at the level of: C1/C2 or
  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle studies in English Philology or other philology with a major in English and command of French at the level of: C1/C2 or
  • Qualifications obtained as a result of completing other 1st cycle studies and command of English and French at the level of: C1/C2.

Candidates who are not graduates of philology programmes, in case of qualifying for 2nd cycle studies, are obliged to supplement the programme differences stemming from the programme of education of the 1st cycle during the course of studies. The scope of programme differences, individually for each student and the schedule and manner of supplementation, will be assigned by the Faculty Dean.

For candidates with a diploma in philology with a major in completing – qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the competition of grades on the diploma of completion of higher education studies.

For candidates with a diploma in philology with a major in Romance Philology or French language - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in English.

For candidates with a diploma in English Philology or other philology with a major in English - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in French.

For candidates with a diploma in the scope of other programmes and majors - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in English and French.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.