contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

English, Polish, Italian

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowana sepcjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym  z językiem biznesu

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na specjalności języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu to uzupełniające studia magisterskie przeznaczone dla osób, które wiążą swoje plany zawodowe z wykorzystaniem biegłej znajomości języka włoskiego i języka angielskiego. Kompetencje językowe studenta są doskonalone w ramach modułów praktycznej nauki języka włoskiego i języka angielskiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu wiedzy o języku i wiedzy o literaturze. W skład rozbudowanego bloku przedmiotów tłumaczeniowych wchodzą zajęcia podnoszące praktyczne umiejętności studenta w dziedzinie przekładu tekstów specjalistycznych w obu językach. Szczególny nacisk jest położony na przygotowanie studenta do pracy wymagającej znajomości języka biznesu – tak w dziedzinie języka włoskiego, jak i angielskiego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

• praca w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi

• praca w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce

• praca w biurach tłumaczeniowych

• praca w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne

• praca w instytucjach kultury i badawczych

• praca w placówkach dyplomatycznych

• praca w środkach masowego przekazu (radio, prasa, Internet, TV)

• praca w wydawnictwach obcojęzycznych.

Admissions criteria

Candidates applying for admittance have the knowledge, skills and social competencies necessary to undertake education on the 2nd cycle studies in this programme and major, in particular:

  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle philology studies with a major in Italian and English as Applied Languages or
  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle philology studies with a major in Italian Philology or Italian and command of English at the level of: C1/C2 or
  • qualifications obtained as a result of completing 1st cycle studies in English Philology or other philology with a major in English and command of Italian at the level of: C1/C2 or
  • qualifications obtained as a result of other 1st cycle studies and command of English and Italian at the level of C1/C2.

Candidates who are not graduates of the philology programmes, in case of qualifying for 2nd cycle studies, are obliged to supplement the programme differences stemming from the programme of education of the 1st cycle in the course of studies. The scope of programme differences, individually for each student and the schedule and manner of supplementation, will be assigned by the Faculty Dean.

For candidates with a diploma in philology with a major in Italian and English as Applied Languages – qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the competition of grades on the diploma of completion of higher education studies.

For candidates with a diploma in philology with a major in Italian Philology or Italian language - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in English.

For candidates with a diploma in English Philology or other philology with a major in English Philology or English language - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in Italian.

For candidates with a diploma in the scope of other programmes and majors - qualification will be determined by the place on the ranking list created on the basis of average of grades on the diploma and a positive grade from the exam in English and Italian.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.