contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku chemia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Podczas studiów studenci zdobywają ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz z biologii. Obok przedmiotów obowiązkowych typowych dla kierunku istnieje  możliwość wyboru indywidualnych ścieżek dydaktycznych. W bogatej ofercie zajęć obieralnych znajduje się m.in.: Chemia leków, Chemia organiczna i bioorganiczna, Chemia nieorganiczna i strukturalna, Chemia fizyczna i elektrochemia, Analityka chemiczna; Chemia polimerów i materiałów ceramicznych, Chemia materiałów luminescencyjnych oraz Chemia obliczeniowa.

W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury, poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, takich jak np. chromatografia czy spektroskopia. Studenci mogą realizować swoje zainteresowania uczestnicząc już od pierwszego roku w badaniach naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz biorąc aktywny udział w pacach koła naukowego. Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej. Studenci uzyskują odpowiednie kompetencje, niezbędne na rynku pracy również dzięki dodatkowym zajęciom, prowadzonym w ramach projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowym i międzynarodowym programom wymiany studentów MOST i Erasmus+.

W ramach prowadzonych zajęć analizowane są także kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy o wysokich kwalifikacjach metodycznych i dydaktycznych, jak również  o uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia świadczy uzyskana akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Absolwent kierunku chemia będzie posiadał:

 • wiedzę teoretyczną z chemii opartą na praktycznych umiejętnościach,
 • praktyczne umiejętności rozwijane w trakcie zajęć konwersatoryjnych i laboratoryjnych z chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, analitycznej, chemii fizycznej, instrumentalnej i innych, w stopniu umożliwiającym wykonywanie codziennych zadań i rutynowych analiz w laboratoriach chemicznych,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki wiedzy i zajęciom praktycznym oferowanym na zajęciach obieralnych z różnych dziedzin chemii,
 • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, a także zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • świadomość roli samokształcenia i kształcenia ustawicznego, indywidualnego rozwijania zainteresowań,
 • umiejętność rzetelnego przedstawienia wyników badań, a także ich krytycznej oceny,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzupełnioną o słownictwo specjalistyczne związane z danym kierunkiem,
 • posiadać wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku chemia dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć są poszukiwanymi pracownikami w:

 • laboratoriach przemysłowych, fizykochemicznych i biochemicznych,
 • zawodach analityka, syntetyka oraz technologa w wielu branżach przemysłu chemicznego i branżach pokrewnych,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • instytucjach zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska,
 • firmach zajmujących się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

The qualification covers competition of maturity diplomas— results in the below-indicated subjects taken during the maturity exam in the written part are considered:

 

Chemistry

Higher of the scores:

– basic  level x 1

or

– extended level x 2

Mathematics

Higher of the scores:

– basic  level x 1

or

– extended level x 2

Biology

Higher of the scores:

– basic  level x 1

or

– extended level x 2

Physics and astronomy

Higher of the scores:

– basic  level x 1

or

– extended  level x 2

Weight  a = 40%

Weight b = 20%

Weight c = 20%

Weight d = 20%

Method of calculating points (candidate's result):

WK = a x Ch + b x M+ c x B + d x F

where:

WK – candidate's final result;

Ch – result in chemistry at the basic or extended level (Ch=0 in case the candidate did not take a chemistry exam),

M – result in maths at the basic or extended level,

B – result in biology at the basic or extended level (B=0 in case the candidate did not take a biology exam),

F – result in physics and astronomy at the basic or extended level (F=0 in case the candidate did not take an exam in physics and astronomy), 

Comments:    

 • The place on the ranking list created on the basis of the candidate’s result determines qualification for studies (WK).
 • If the number of candidates does not exceed the established limit of places, all candidates who obtained a result above 0 will be qualified.
 • If a candidate passed a given subject on the maturity exam on both levels, the result in the level which after multiplication through the relevant weight and converter was more beneficial for the candidate will be considered.
 • If a candidate did not take a given subject during the maturity exam, he or she will obtain zero points but may attend the qualification procedure, provided he or she obtained a result exceeding 0% in at least one subject (chemistry, maths, physics and astronomy, biology) on the maturity diploma.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

Grades (results) obtained at maturity exams by candidates who passed the maturity exam before 2004 (the so-called old maturity exam), will be calculated proportionally to the scale of the new maturity exam in the following way:

Maturity exam until 1991

(grade - percentages)

Maturity exam after 1991

(grade - percentages)

6 – 100 %

5 – 100 %

5 – 90 %

4 – 85 %

4 – 75 %

3 – 40 %  

3 – 50 %

2 – 30 %

 

Points in the following subjects are taken into consideration: chemistry, maths, physics or physics and astronomy, biology passed by the candidate in a written form (if the exam was written) or in an oral form (no written part of the exam) placed on the maturity diploma and on the certificated issued by OKE.

After calculation of grades into points the candidate's result calculation (WK) as specified in the point for the new maturity exam.

Note:

 • If on the maturity diploma for the selected subject no level of the exam has been specified (basic or extended), it will be assumed that the level was basic.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 10
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 359 15 50

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl