contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Faculty of Natural Sciences

Sosnowiec

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S1GF12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Warunkiem ukończenia studiów licencjackich jest: zaliczenie wszystkich kursów przewidzianych programem studiów, uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, napisanie pracy licencjackiej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata w zakresie geografii, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na 2-letnie studia magisterskie uzupełniające.

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych.

Studenci geografii uczą się rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie. Poznają współzależności między elementami środowiska przyrodniczego a działalnością człowieka, analizują zachodzące zjawiska i procesy od skali lokalnej do globalnej. Uczą się korzystać z baz danych o środowisku, poznają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Nabywają umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka.

Każdy absolwent studiów geograficznych posiada:

  • umiejętności w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie,
  • niezbędną wiedzę do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym,
  • umiejętności przeprowadzania waloryzacji przestrzeni geograficznej,

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku geografia może pracować w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, w służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej, a także Agencjach Rozwoju Regionalnego, Urzędach Statystycznych i Geodezyjno-Kartograficznych, w instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych - biurach podróży i izbach turystycznych, biurach parków narodowych i krajobrazowych, w wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów.

Tytuł licencjata geografii po zaliczeniu zajęć na specjalności nauczycielskiej uprawnia do nauczania geografii i przyrody w szkołach podstawowych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Specjalność nauczycielska - kształcenie kandydatów do zawodu nauczyciela realizowana jest fakultatywnie. Na studiach licencjackich kształcimy przyszłego nauczyciela geografii i przyrody w szkole podstawowej. W ramach studiów magisterskich studenci, którzy ukończyli przygotowanie pedagogiczne na licencjacie, mają możliwość nabycia uprawnień do nauczania geografii we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

Ponadto studenci kierunku geografia odbywają praktyki zawodowe w firmach i instytucjach merytorycznie związanych ze studiowanym kierunkiem. 

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Recruitment is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (upon prior registration in the Online Application System).

If the number of candidates exceeds the limit of vacancies, the order of acceptance will be determined by the place on the ranking list created on the basis of the competition of maturity diplomas according to the below principles.

For candidates with new maturity diplomas

The qualification procedure covers the competition of maturity diplomas — the results of the written part of the maturity exam in two of the following subjects will be taken into consideration:
Geography, biology, mathematics, physics and astronomy, chemistry, civics

From amongst these subjects two must be selected (A and B) with the highest percentage score from the maturity exam (*).

In case when there is a score only from only one subject on the maturity exam, the candidate will obtain O points from the other subject.

Table 1.

Subject A

Subject B

(To be selected:
basic level x 0.5)*

or

extended level x 1)*

(To be selected:
basic level x 0.5)*

or

extended level x 1)*

Weight: 50%

Weight: 50%

Manner of calculating the points:

W = 0.5 (A* + B*)

where:

W – candidate's final result;

A – result from subject A;

B – result from subject B;

)* — The result from the basic level multiplied x 0.5;

)* — The result from the extended level multiplied x 1;

The higher score obtained by the candidate will be taken into consideration.

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

For candidates with old maturity diplomas:

Grades from the maturity diploma will be calculated into points according to the table 2. Further qualification procedure will be conducted in line with the principles of the new maturity exam. Maturity subjects will be treated as passed on the extended level.

Table 2.

Maturity exam until 1991

Maturity exam after 1991

 

6 – 100 %

5 – 100 %

5 – 80 %

4 – 70 %

4 – 75 %

3 – 30 %

3 – 50 %

 

2 – 30 %

The candidate is obliged to submit the relevant Medical certificate regarding lack of health counterindications for the commencement of studies in the given programme.

The place on the ranking list created on the basis of the above-specified manner of calculation of points from the qualification procedure determines qualification for studies.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 2
Konkurs "Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku" laureat 3
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej laureat 2
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 2
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Geograficzna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Misyjna Znajomości Afryki laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Natural Sciences

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 96 78
32 368 96 79
https://us.edu.pl/wydzial/wnp

wnoz@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl