contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Częstotliwość zjazdów : Trzy razy w miesiącu, soboty-niedziele

Charakterystyka kierunku:

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej połączone z poznaniem  metod, technik i narzędzi pracy coacha. Skierowane są do osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy filozoficznej i psychologicznej dają również wiele umiejętności praktycznych. Umiejętności te zdobywa się m.in. na zajęciach o charakterze warsztatowym (warsztaty mediacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty coachingowe) prowadzonych w małych grupach. Studenci uczą się prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

  • usługi z zakresu coachingu i rozwoju osobistego,
  • usługi z obszaru doradztwa filozoficznego i/lub  etycznego dla firm i osób prywatnych,
  • usługi z zakresu mediacji
  • zawody typu broker informacji, kreator wizerunku,
  • zawody wymagające biegłości komunikacyjnej i wysokich umiejętności interpersonalnych np. rzecznik prasowy.

Admissions criteria

Admission is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (upon prior registration in the Online Application System ).

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 PLN

Opłata w 3 częściach

  • 693,00 PLN
  • 693,00 PLN
  • 714,00 PLN

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 16 09

https://us.edu.pl/wydzial/wh

doradztwo.filozoficzneicoaching.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl