contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Oferowane specjalności:

  • administracyjno-samorządowa;
  • archiwalna i zarządzanie dokumentacją;
  • nauczycielska

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie składania dokumentów

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku historia pozwalają pogłębić i uzupełnić wiedzę nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i doskonalić umiejętności korzystania z niej w praktyce. Na studiach tych w jeszcze większym wymiarze niż w przypadku studiów I stopnia wprowadzana jest indywidualizacja toku studiów: duża liczba zajęć uwzględnia „epokowe” zainteresowania uczestników, pozwalając na pogłębianie własnych pasji, rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Studia historyczne II stopnia pozwalają pogłębić wiedzę (zwłaszcza w zakresie wybranych epok) oraz umiejętności ponadprzedmiotowe, potrzebne w podejmowaniu różnych zadań i obowiązków zawodowych. Niezależnie od tego absolwenci poszczególnych specjalności otrzymują przygotowanie zawodowe:

1) administracyjno-samorządowa – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia wiedzę z zakresu zagadnień, obejmujących m.in. problematykę społeczną i gospodarczą, praktyczne aspekty działalności urzędowej, zagadnienia prawne i makroekonomiczne. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej itp.

2) archiwalna i zarządzanie dokumentacją – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia wiedzę z zakresu zagadnień, obejmujących szerokie spektrum kwestii archiwoznawczych oraz zarządzania dokumentacją.  Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w archiwach państwowych i zakładowych oraz wszelkich instytucjach, wymagających procesu zarządzania dokumentacją.

2) nauczycielska – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych pogłębia i uzupełnia wiedzę z zakresu zagadnień, pozwalających na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie (zgodnie ze standardem kształcenia nauczycieli określonym w stosownych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej).

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Na kierunku historia prowadzona jest specjalność nauczycielska, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela. Uniwersytet Śląski zapewnia najlepszym absolwentom studiów II stopnia możliwość ich kontynuacji w Szkole Doktorskiej.

Admissions criteria

The candidate has qualifications and competencies necessary to continue education during the 2nd cycle studies in this programme, confirmed by the diploma of graduation.

Qualification covers competition of diplomas of completion of 1st cycle studies or long-cycle Master’s degree studies — the grade on the diploma will be taken into consideration.
The place on the ranking list created on the basis of the result of completion of studies determines admission according to the following principles:

  • completion of studies in a history programme — the result is multiplied x 3;
  • completion of studies in another programme in the fields of humanities — the result is multiplied x 2;
  • completion of studies in a programme of any other sciences — the result is multiplied x 1;

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 17 24

https://us.edu.pl/wydzial/wh

historia.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl