contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Faculty of Social Sciences

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

Interdyscyplinarny kierunek międzyuczelniany: Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ), Akademia Muzyczna w Katowicach (AM), Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ASP)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent wyposażony zostaje w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, łączące w sobie efekty  kształcenia usytuowane w trzech obszarach: nauk humanistycznych, nauk społecznych i sztuki.

Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem środków ekspresji estetycznej i umiejętności warsztatowych usytuowanych w obszarze sztuki. Posługuje się wiedzą dotyczącą oddziaływań arteterapeutycznych, w tym: plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii i teatroterapii oraz posiada umiejętność zastosowania działań twórczych nacechowanych terapeutycznie, których zasadniczymi narzędziami są muzyka, sztuki wizualne, drama, literatura, taniec i ekspresja ucieleśniona. Potrafi integrować owe narzędzia tworząc autorskie interdyscyplinarne projekty arteterapeutyczne realizowane w otoczeniu społecznym.

Absolwent posiada również wiedzę i podstawowe kompetencje psychoterapeutyczne, zna zasady pracy z pacjentem/wychowankiem/pensjonariuszem w czasie oddziaływań arteterapeutycznych. Ma także elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, psychopatologii, psychologii klinicznej, co umożliwia mu odpowiedzialne i efektywne konstruowanie oddziaływań arteterapeutycznych w pracy z osobami chorymi oraz przejawiającymi określone zaburzenia czy dysfunkcje.

Studia na kierunku arteterapia przygotowują absolwenta do prowadzenia artystyczno-terapeutycznej aktywności skierowanej w stronę osób z niepełnosprawnościami o różnej etiologii, specyfice i wymiarze, osób z zaburzeniami dotyczącymi funkcjonowania społecznego, emocjonalnego, psychicznego czy edukacyjnego, wymagającymi wsparcia. Jest przygotowany do działań o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym czy reedukacyjnym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię z zachowaniem poszanowania odmienności i indywidualnych potrzeb pacjentów i wychowanków.  

Prognozowane możliwości zatrudnienia i dalszego kształcenia absolwentów:

Absolwent przygotowany zostaje do pracy o charakterze terapeutycznym w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, ośrodkach wsparcia dziennego, domach opieki społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach integracyjnych i innych placówkach prowadzących arteterapię.

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Interdisciplinary inter-university programme: University of Silesia in Katowice (US), Academy of Music in Katowice (AM), Academy of Fine Arts in Katowice (ASP).

The programme requires no artistic pre-preparation.

For candidates with new maturity diplomas

Stage I — Exam in artistic competencies.

The exam in artistic competencies will cover:

  1. basic musical skills covering verification of vocal skills (a song should be chosen from any repertoire) -  0÷40 points to be obtained;
  2. basic plastic skills covering performance during the exam of a composition (project) in any art technique -  0÷40 points to be obtained;
  3. qualification interview evaluating the skills and aptitudes towards undertaking studies in the scope of therapy and general knowledge regarding art - 0÷20 points to be obtained.

For each artistic base element, the candidate may obtain up to 40 points and up to 20 points for the qualification interview – in total, 100 points.

The evaluation of artistic competencies of candidates are carried out, respectively, by the AM and ASP-designated personnel.

Stage II – COMPETITION OF MATURITY DIPLOMAS

The competition of maturity diplomas — the results from the written part of the maturity exam will be considered in a simple conversion of percentage points into qualification points.

The following will be considered:


Polish

The higher of the scores:

Basic level x 0,6
or x 1
Extended level x 1


Modern foreign languagebasic level

Additional subject - selected from amongst the following:

history, knowledge about society, philosophy, history of art, history of music, Latin and antique culture

Higher of the scores:

Basic level x 0,6
or x 1
Extended level x 1

 

Manner of calculation of the final result from stage I and II:
(After considering the formulas for individual levels from maturity exam subjects)

Basic musical skills

Basic art skills

Qualification interview

Polish

Modern foreign language

Subject to be selected

Weight 25% (a)

Weight 25% (a)

Weight 15%

b)

Weight 15% (b)

Weight 10% (c)

Weight 10% (c)

W = a x BM + a x BP + b x RK + b x JP + c x JO + c x IP

where:

W — candidate's final result;

BM — Basic musical skills

BP — Basic art skills

RK — Qualification interview

JP — result from Polish

JO – result from the Modern foreign language

IP — result from other maturity subject

a, b, c — weights.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

For candidates with old maturity diplomas

Stage I — Exam in artistic competencies.

The exam in artistic competencies will cover:

  1. Basic musical skills covering verification of vocal skills (a song should be chosen from any repertoire) -  0÷40 points to be obtained;
  2. Basic plastic skills covering performance during the exam of a composition (project) in any art technique -  0÷40 points to be obtained;
  3. Qualification interview evaluating the skills and aptitudes towards undertaking studies in the scope of therapy and general knowledge regarding art - 0÷20 points to be obtained.

For each artistic base element, the candidate may obtain up to 40 points and up to 20 points for the qualification interview – in total, 100 points.

The evaluation of artistic competencies of candidates are carried out, respectively, by the AM and ASP-designated personnel.

Stage II – COMPETITION OF MATURITY DIPLOMAS

Competition of maturity diplomas — arithmetic mean of the number of points from all grades at the maturity exam will be considered in the following manner*:

Maturity exam until 1991

Maturity exam after 1991

Grade

points

Grade

points

 

 

6

100

5

100

5

85

4

70

4

70

3

30

3

40

 

 

2

0

Manner of calculation of the final result from stage I and II:
 

Basic musical skills

Basic art skills

Qualification interview

Arithmetic mean of the number of points from all taken subjects*

Weight 25%

a)

Weight 25%

a)

Weight 15%

b)

Weight 35%

(c)

 

W = a x BM + a x BP + b x RK + c x ŚP

where:

W — candidate's final result;

BM — Basic musical skills

BP — Basic art skills

RK — Qualification interview

ŚP — Arithmetic mean of the number of points from all taken subjects;

a, b, c — weights.

Common ranking list covering candidates with “new” and “old” maturity exam will be created on the basis of the sum of points obtained from the qualification proceeding.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Social Sciences

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 98 93
32 359 98 12

https://us.edu.pl/wydzial/wns

iwona.bocko@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl