contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Faculty of Law and Administration

Katowice

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Administracja ogólna

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wpia

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych : W weekendy (sobota, niedziela) raz na dwa tygodnie

Charakterystyka kierunku:

Podstawowy trzon programu stanowią przedmioty z zakresu prawa administracyjnego  materialnego i formalnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego. Istotna część zajęć poświęcona jest także zagadnieniom prawa cywilnego i gospodarczego, jak również wybrane w zagadnienia z pozostałych dziedzin prawa mogących mieć znaczenie przy wykonywaniu zawodu administratywisty. Studia umożliwiają nie tylko pozyskanie wiedzy z zakresu prawa, ale także ekonomii i informatyki. Uzupełnieniem programu są obowiązkowe praktyki zawodowe, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy teoretycznej.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku Administracja posiada predyspozycje, aby być zatrudnionym na rozmaitych stanowiskach wykonawczych we wszystkich działach administracji samorządowej, państwowej oraz instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze, także w jednostkach tzw. administracji świadczącej. Jest przygotowany do pracy związanej z działalnością gospodarczą gmin, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki nieruchomościami. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wykonawczym w firmach, np. na stanowiskach administracyjnych, pomocniczych w zakresie działania jednostek powołanych do obsługi, w których praca wymaga znajomości finansów na poziomie podstawowym. Posiada odpowiednią wiedzę, aby kierować małymi zespołami.  

Charakterystyka specjalności: Bezpieczeństwo wewnętrzne

 Program studiów obejmuje zagadnienia wymagane podczas egzaminu uprawniającego do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia oraz detektywa. Dodatkowo, oferta kształcenia jest wzbogacona o możliwość odbycia w ramach letnich praktyk zawodowych - kursów specjalistycznych z zakresu sportów i specjalności obronnych, preferowanych podczas naboru do służb policyjnych (samoobrona, strzelectwo sportowe, pierwsza pomoc), a także umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych. Nowością zwiększającą szanse zatrudnienia w strukturach organów administracji publicznej jest oferta odbycia kursu języka migowego dla służb administracji publicznej.     

Przedmioty ułożone są w bloki problemowe, odpowiadające poszczególnym sektorom zarządzania bezpieczeństwem. Po pierwszym semestrze z niezbędnymi przedmiotami ogólnymi, kolejne semestry obejmują zagadnienia:

 • Metodyki wykrywania i ścigania przestępstw i wykroczeń;
 • Metodyki prowadzenia czynności kontrolnych,
 • Zarządzania infrastrukturą lokalną w sytuacji katastrof i zagrożeń o charakterze naturalnym;
 • Bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym),
 • Bezpieczeństwa ekologicznego,
 • Bezpieczeństwa sanitarnego.

Perspektywy zawodowe:

Specjalność administracja bezpieczeństwa wewnętrznego jest propozycją dla absolwentów szkół średnich, którzy swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli legalności wykonujących funkcje policyjne (PSR, PSŁ, SL, SPN, ITD) oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (OC, PSP, WBPiZK, WSzW).

Proponowana oferta edukacyjna pozwala także na uzyskanie dodatkowych punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (8 pkt!), Straży Granicznej, ABW, CBA z uwagi na zdobyte wykształcenie. Stworzenie zaś dodatkowej możliwości odbycia kursów specjalistycznych (ratownik medyczny, instruktor sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego) – zdobycia punktów z uwagi na posiadanie dodatkowych umiejętności (odpowiednio po 4 i 2 pkt. za każdą specjalność). Program studiów realizowany w ramach specjalności upoważnia do ubiegania się o skrócenie kursu szkolenia podstawowego policjantów oraz przystąpienie do egzaminu na licencje detektywa.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W przypadku skorzystania z dodatkowej (odpłatnej) oferty edukacyjnej kursów i szkoleń specjalistycznych, absolwent kończąc studia, oprócz uzyskania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu  zawodowego licencjata, otrzyma również legitymacje potwierdzające uprawnienia instruktorskie w następujących specjalnościach:

 • strzelectwo sportowe,
 • samoobrona,
 • survival,
 • point shooting tactical system

Dodatkowo podczas studiów oferujemy możliwość odbycia kursów i szkoleń przydatnych przy zatrudnieniu w służbach policyjnych oraz wyspecjalizowanych podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w sektorach bezpieczeństwa:

 • I pomoc przedmedyczna BLS dla służb mundurowych,
 • warsztaty sabotażowe,
 • ochrona obiektów wielkopowierzchniowych,
 • strategie zapobiegania terrorystycznym zamachom bombowym,
 • działania ochronne w strategii ochrony osób,
 • przetrwanie w sytuacji kryzysowej (zakładniczej),
 • metody i środki ochrony portów lotniczych.

Admissions criteria

Recruitment is held on the basis of the assessment of the required documents submitted by the candidate (post prior registration in the system of Online Registration of Candidates).

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester

Tuition paid in full

PLN2,300.00

Tuition paid in 3 installments

 • PLN808.50
 • PLN808.50
 • PLN833.00

Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Law and Administration

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 15 95
32 359 20 67

https://us.edu.pl/wydzial/wpia

agnieszka.jach-wrobel@us.edu.pl
anna.peas@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl