kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • Grafika i wizualizacja komputerowa
 • Inteligentne systemy informatyczne
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria jakości oprogramowania

Kiedy następuje wybór specjalności: po I semestrze

Częstotliwość zjazdów w przypadku studiów niestacjonarnych oraz dni tygodnia, w których odbywają się zjazdy: Zjazdy odbywają się w weekendy (piątek, sobota, niedziela) poza świętami okolicznościowymi.

Strona internetowa wydziału https://us.edu.pl/wydzial/wnst/studia/kandydat/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia na kierunku Informatyka, prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych uczą umiejętności kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki a nie tylko odtwórczego korzystania z gotowych narzędzi. Absolwent tego kierunku może liczyć na solidne przygotowanie w zakresie, niezmiennego w czasie kanonu informatyki, obejmującego jej podstawy teoretyczne oraz niezbędną podbudowę matematyczną, jak również solidne przygotowanie z podstawowych przedmiotów kierunkowych, obejmujących architekturę oraz zasady działania systemów komputerowych oraz sieci komputerowych, algorytmikę oraz podstawy programowania. Student poznaje metody projektowania systemów – w tym baz danych – uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych. Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne, ale wymagana jest również kreatywność w zakresie informatyki, czyli zdolność do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających stosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Student zaznajamiany jest z metodami radzenia sobie z problemami złożonymi (trudno-rozwiązywalnymi), z metodami analizy danych, z technikami odkrywania wiedzy czy tworzeniem systemów z bazą wiedzy.

Kierunek Informatyka posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co daje gwarancje studiowania na najwyższym poziomie oraz pełną możliwość korzystania z wiedzy wykwalifikowanej kadry akademickiej. Dzięki współpracy nawiązanej z firmami z branży IT studia na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych to również wiele dodatkowych przedsięwzięć w postaci warsztatów, szkoleń, konferencji, dzięki którym studenci zdobywają wiedzę praktyczną nieodzowną na rynku pracy. Na wydziale studenci mogą uczestniczyć m.in. w zajęciach Akademii Oracle, Microsoft oraz Cisco.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, zawierający zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Absolwenci kierunku Informatyka będą mogli ubiegać się o zatrudnienie jako:

 • analitycy systemów informatycznych,
 • projektanci i programiści aplikacji,
 • projektanci aplikacji webowych,
 • analitycy danych,
 • specjaliści do spraw integracji oprogramowania,
 • specjaliści do spraw zarządzania informacją (np. w ochronie zdrowia),
 • specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji.

Kryteria kwalifikacji

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia na kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych lub kierunku informatyka przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

O kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku kandydata (WK), obliczonego wg poniższego wzoru. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci, których WK jest większy od 0.

Sposób obliczenia punktów (wynik kandydata): 

WK = 2 x II + T

gdzie:

 • WK — wynik kandydata,
 • II — ocena na dyplomie ukończenia studiów inżynierskich na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja (II = 0 gdy kandydat nie ukończył studiów inżynierskich I stopnia na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja),
 • T — ocena na dyplomie ukończenia kierunku informatyka przyporządkowanym do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub kierunku przyporządkowanym do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, innym niż kierunek przyporządkowany do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja (T=0 gdy kandydat nie ukończył studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nie ukończył informatyki przyporządkowanej do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych).

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem WK, do ustalenia miejsca na liście rankingowej, brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata wnoszona w całości

2 300,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 808,50 zł
 • 808,50 zł
 • 833,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
32 368 97 09

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

dziekanat.wnst@us.edu.pl
natasza.augustyn-drzaszcz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl