contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Faculty of Arts and Educational Science

Cieszyn

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności :

 • Rytmika w edukacji dziecka
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej

Kiedy następuje wybór specjalności: w tzrecim semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia I stopnia, adresowany jest do każdego absolwenta szkoły muzycznej, a także do osób, które posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia, lecz nie posiadają dyplomu jej ukończenia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka obszarów. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych i pedagogiki muzycznej, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na fortepianie, gra na wybranym instrumencie, emisja głosu, dyrygowanie, rytmika, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są moduły poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. Realizowany na kierunku program zapewnienia studentom pozyskanie zarówno wiedzy ogólnej dotyczącej muzyki jako fenomenu kulturowego, jak i wiedzy szczegółowej dotyczącej różnych praktycznych pól działania w zakresie sztuki muzycznej oraz nabycie zespołu umiejętności, które pozwolą im na twórcze uprawianie sztuki muzycznej, a także dalsze przekazywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Kierunek, ze względu na specyfikę sztuki muzycznej, od początku cyklu kształcenia nie ogranicza się tylko do biernego przyswajania wiedzy, ale zakłada i wspiera aktywne uczestnictwo studentów w procesie kształcenia problemowego. Studenci w całym przebiegu studiów konfrontowani są z potrzebą twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania własnej kreatywności oraz stosowania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Program kształcenia oferuje także specjalności, wyboru jednej z nich dokonuje student i realizuje ją od trzeciego semestru studiów. Proponowane specjalności:

 • rytmika w edukacji dziecka;
 • zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej.

Ukończenie specjalności Rytmika w edukacji dziecka poszerza kwalifikacje absolwenta o dodatkowe umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ruchu, tańca, folkloru regionalnego oraz innych systemów i metod wychowania muzycznego stosowanych w edukacji poprzez muzykę i ruch.

Ukończenie specjalności Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie wybranych muzycznych praktyk wykonawczych. Absolwent nabywa dodatkowe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie, śpiewu, improwizacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej. Student ma do wyboru klasyczną lub rozrywkową ścieżkę specjalności.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 •  animacja muzyczna prowadzona w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych;
 • organizacja i obsługa techniczna festiwali i innych imprez muzycznych;
 • prowadzenie zespołów muzycznych;
 • prowadzenie różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej;
 • praca w placówkach realizujących zajęcia w zakresie rytmiki.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Program kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zakłada realizacja pierwszej części modułów z tzw. bloku nauczycielskiego, przy czym pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela student może uzyskać po ukończeniu studiów II stopnia na tym samym kierunku.

Admissions criteria

Practical exam (sending video files)

1. Playing an instrument - sending a video file with recorded performance of one selected musical piece on a chosen instrument (time: up to 3 minutes).

Grade scale: 0-10 points.

2. Ear training: - solfeggio (vocal score reading) - sending a video file with recorded vocal reading of one selected exercise* or presentation of a chosen song.

3. Self-presentation:  - sending a video file with recorded justification for choosing the degree programme/presentation of individual musical interests, information on musical education (time: up to 2 minutes).

Grade scale: 0-10 points.

Overall grade: 0-20 points, positive grade from 11 points.

*exercises (solfeggio) to be downloaded from the Online Application System website

Recording guidelines:

 • Recording of the instrumental presentation must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies, author of the presented work, title of work).
 • Recording of the ear training exercise and song must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies).
 • Recording of the self-presentation must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies).
 • The recordings must be registered without any cuts, using any device for recording image and sound, e.g. smartphone or web camera.
 • Any recordings with traces of cuts or other modifications will not be evaluated.
 • When recording, please remember about the lighting, camera location and framing. The lighting should be directed towards the front of the candidate. The camera should be positioned steadily, and in such a way that the candidate, the whole scope of their movement and the instrument are visible on screen throughout the recording (in the case of pianists - recording of the candidate’s profile with their hands visible).
 • The video and sound recording device must be positioned in the same location and setting throughout the recording.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Muzyki laureat

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Arts and Educational Science

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl