contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Faculty of Arts and Educational Science

Cieszyn

Education profile: General academic

ECTS guidebook

Description

Oferowane specjalności :

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna-produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Kiedy następuje wybór specjalności : W pierwszym semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia zawiera kilka obszarów, w tym zagadnienia z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, praktyczne umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom:

 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej;
 • Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo:
 • Zespołowa praktyka wykonawcza.

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych, a także osób w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, i tańca.

Specjalność Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej, a także podstaw szeroko rozumianej pracy z dźwiękiem.

Ukończenie specjalności Zespołowa praktyka wykonawcza poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się:

 • edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji szkolnej,
 • animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych,
 • organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych,
 • prowadzeniem zespołów muzycznych,
 • prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej,
 • pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji: Integralną częścią programu kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej są moduły, których realizacja pozwala studentowi uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne, pod warunkiem zrealizowania modułów pedagogiczno-psychologicznych wraz z praktykami zawodowymi obowiązujących na tym samym kierunku na studiach pierwszego stopnia.

Admissions criteria

Practical exam (sending video files)

1. Playing an instrument/singing: - sending a video file with recorded performance of two selected musical pieces on a chosen instrument or (optionally) one selected musical piece played on a chosen instrument and singing one chosen vocal piece (time: up to 3 minutes).

Grade scale: 0-10 points.

2. Ear training: - solfeggio (vocal score reading) - sending a video file with recorded vocal reading of one  selected exercise*;

- vocal performance of a rhythmical movement; sending a video file with recorded vocal reading of one selected exercise**

3. Self-presentation: - sending a video file with recorded justification for choosing the degree programme/presentation of individual musical interests, information on the planned choice of major (time: up to 2 minutes).

Grade scale: 0-10 points.

Overall grade: 0-20 points, positive grade from 11 points.

* exercises (solfeggio) to be downloaded from the Online Application System website

** rhythmical exercises to be downloaded from the Online Application System website

Recording guidelines:

 • Recording of the instrumental presentation must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies, author of the presented work, title of work).
 • Recording of the ear training exercises must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies).
 • Recording of the self-presentation must be sent in a separate, correctly described file (candidate’s name and surname, programme and level of studies).
 • The recordings must be registered without any cuts, using any device for recording image and sound, e.g. smartphone or web camera.
 • The candidates whose recordings bear any traces of cuts or other modifications will not be evaluated.
 • When recording, please remember about the lighting, camera location and framing. The lighting should be directed towards the front of the candidate. The camera should be positioned steadily, and in such a way that the candidate, the whole scope of their movement and the instrument are visible on screen throughout the recording (in the case of pianists - recording of the candidate’s profile with their hands visible).
 • The video and sound recording device must be positioned in the same location and setting throughout the recording.

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2021/2022

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Arts and Educational Science

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

ismuz.wsne@us.edu.pl
dziekanat.wsne@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl