kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

5 lat

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • grafika artystyczna
 • grafika projektowa

Kiedy następuje wybór specjalności: na III roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Nowoczesny program kształcenia został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wszechstronnego rozwoju artystycznego oraz wymogów rynku pracy. Zapewnia wykształcenie w zakresie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem grafiki. Uzyskiwane kwalifikacje pozwalają na kreatywne podejmowanie wyzwań w obszarze projektowania graficznego i grafiki artystycznej. Pięcioletnie studia umożliwiają rozwój zainteresowań twórczych na różnorodnych polach współczesnej grafiki — od klasycznych technik grafiki warsztatowej, poprzez grafikę cyfrową i technologie informacyjne po sztukę komiksu; od projektowania publikacji i ilustracji, poprzez techniki współczesnej reklamy po działania multimedialne. Rozwój grafika — artysty/projektanta wspierany jest pełnym spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych: rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, fotografią oraz wiedzą z zakresu historii sztuki oraz wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej. Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny.

W ramach kierunku, po drugim roku studiów, wybiera się specjalność: grafika artystyczna lub grafika projektowa.

Grafika artystyczna— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół kreacji artystycznej w klasycznych i nowoczesnych mediach graficznych. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie tradycyjnych technik graficznych m.in. miedzioryt, akwaforta, akwatinta, linoryt, drzeworyt, litografia, druk sitowy; technik druku cyfrowego i grafiki komputerowej oraz grafiki eksperymentalnej, interdyscyplinarnej i videoartu.

Grafika projektowa— w ramach specjalności rozwijane są zainteresowania studenta skupione wokół realizacji zadań projektowych: ilustracji, plakatu, opakowań, identyfikacji wizualnej, projektowania publikacji oraz grafiki stron www. W programie studiów uwzględnione jest opanowanie zasad liternictwa i typografii, składu tekstu, przygotowania materiału do druku.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • przygotowanie do działalności artysty plastyka oraz grafika projektanta;
 • przygotowanie do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach, drukarniach oraz jako grafik freelancer;
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty;
 • przygotowania do podjęcia pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury oraz pozaszkolnej działalności edukacyjnej;
 • przygotowanie do pracy w zakresie klasycznego warsztatu graficznego i nowoczesnych metod kreowania obrazu i komunikacji wizualnej;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie artysty – humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat).

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : Kierunek nie przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ

Przegląd teczek z pracami kandydata.

Komisja egzaminacyjna przegląda i ocenia prace stanowiące dotychczasowy dorobek kandydata. Zestaw powinien zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce.

Kandydat przesyła prace w formie elektronicznej — dane techniczne umieszczone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia w zakładce „Harmonogram”.

Format jpeg. Łączna waga wysłanych plików nie może przekroczyć 100 MB.

Ocena: od 1 do 10 punktów

Ocena pozytywna: od 6 punktów

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Artystyczna Sekcja Plastyki laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 759,00 zł
 • 759,00 zł
 • 782,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

https://us.edu.pl/wydzial/wsne

malgorzata.pala@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl