kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1 rok

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: podypl.. doskonalące

Informator ECTS

Opis

CEL

Celem studiów jest zdobycie wysoko rozwiniętych umiejętności miękkich, w tym interpersonalnych, kierowniczych i liderskich. Kadra prowadząca zajęcia to wysoko wykwalifikowani wykładowcy oraz specjaliści i praktycy z wieloletnim doświadczeniem, co jest gwarantem sukcesu zdobytych umiejętności podczas studiów. W ramach studiów odbywają się spotkania z prezydentami miast, prezesami znaczących firm oraz dyrektorami.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Dużym atutem studiów są zajęcia prowadzone przez praktyków i ekspertów w swych dziedzinach, którzy chętnie i z pasją dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Ćwiczenia, zajęcia warsztatowe i treningi są doskonałą okazją do wypracowania i zdobycia umiejętności z komunikacji interpersonalnej, przywództwa, zarządzania zespołem, wystąpień publicznych, mediacji i negocjacji, zarządzania czasem, automotywacji, efektywności, zarządzania emocjami i stresem, emisji głosu i technik wymowy, wizerunku w biznesie, zarządzania pokoleniami w organizacji, sztuki dyplomacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz posiadał wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, które wpłyną na budowanie osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, budowanie autorytetu  oraz na osiąganie sukcesów zawodowych (awansów)
 • będziesz mógł wykorzystać zdobyte umiejętności w zarządzaniu zespołem - byciu liderem, motywowaniu pracowników, rozwiązywaniu i zapobieganiu konfliktów, zarządzaniu czasem i emocjami
 • będziesz posiadał umiejętności autoprezentacji, autopromocji, mediacji i negocjacji w biznesie, przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych, sztuki dyplomacji, kreowania wizerunku w mediach i w rzeczywistości społecznej.

PROGRAM STUDIÓW

W trakcie studiów realizowane są spotkania z liderami wiodących firm, prezesami, dyrektorami oraz włodarzami miast, które dają praktyczne rady i wskazówki do zastosowania w życiu zawodowym.

W programie studiów znajdują się:

 • sztuka dyplomacji – protokół dyplomatyczny i etykieta
 • psychologia komunikacji interpersonalnej - trening
 • trening emisji głosu i technik wymowy
 • zarządzanie emocjami i stresem
 • trening zarządzania czasem, automotywacji i efektywności
 • cykl spotkań z LIDERAMI - buissnes meetings
 • negocjacje i mediacje
 • zarządzanie pokoleniami w organizacji
 • multimedialne prezentacje biznesowe
 • warsztaty coachingowe
 • wystąpienia publiczne
 • misja LIDER - trening
 • work-life balance w biznesie.

WYKŁADOWCY

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego oraz specjaliści ds. doradztwa wizerunkowego, savoir-vivre, protokołu dyplomatycznego i etykiety oraz emisji głosu i technik wymowy.

 • dr hab. Waldemar Wojtasik - wykładowca akademicki, doradca wizerunkowy menadżerów wysokiego szczebla i polityków
 • dr hab. Marek Rachoń - aktor, trener, logopeda, pedagog. Jest adiunktem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie wykłada Dykcję, Piosenkę aktorską oraz Podstawy gry aktorskiej.
 • dr hab. Agnieszka Turska-Kawa - autorka kilkudziesięciu artykułów podejmujących problematykę zachowań wyborczych, w szczególności ich psychologicznych determinant oraz przywództwa politycznego i kompetencji obywatelskich. Prezes Sekcji Badań Wyborczych przy PTNP, prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO podejmującej szeroką współpracę z samorządami.
 • mgr Katarzyna Kiepas-Remesz - psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem. Certyfikowany coach w ramach Polskiej Szkoły Coachingu.
 • mgr Agata Krawczyk-Kalitowska - absolwentka socjologii i pedagogiki. Trener interpersonalny.  Od 9 lat czynny mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
 • dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz - socjolog. Stypendystka wyszehradzka. Ukończyła szkolenie „Soft skills” w Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Absolwentka programu Executive MBA.
 • mgr Leszek Kazimierski - I Sekretarz Ambasady RP w Moskwie, z-ca dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie. Wykładowca w Katedrze Unesco na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor fachowych artykułów i porad w czasopismach branżowych i popularnych periodykach oraz autor książek z zakresu sztuki wystąpień publicznych, savoir-vivre’u, protokołu dyplomatycznego i autoprezentacji. Trener, doradca, menedżer projektów szkoleniowych i doradczych dla wielu znanych firm i korporacji.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 178

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty (w miarę możliwości co dwa tygodnie), w godzinach od 9:00-17:00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów. Egzamin końcowy na ocenę (egzamin ustny w formie wystąpienia).

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci

Studia podyplomowe skierowane są dla pracowników korporacji, managerów, kierowników, dyrektorów, nauczycieli i wykładowców akademickich, pracowników instytucji państwowych, polityków oraz absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy chcą doskonalić umiejętności interpersonalne niezbędne w każdej pracy i na każdym stanowisku.

W szczególnym stopniu adresatami programu studiów są:

 • pracownicy korporacji, managerowie, kierownicy, dyrektorzy
 • wykładowcy akademiccy, nauczyciele
 • pracownicy administracyjni
 • pracownicy instytucji państwowych
 • radni, politycy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 17 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać do 17 września 2021 r. osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą po uprzednim kontakcie telefonicznym 32 359 21 31 lub e-mailowym magdalena.kosa@us.edu.pl.

Wymagane dokumenty:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu (Oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe
 • 2 zdjęcia.

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego, o ile było przeprowadzone.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

2200 zł - opłata jednorazowa za semestr
4400 zł - koszt studiów
2320 zł - płatność w ratach 

za I semestr:
I rata: 773 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 773 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 774 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 773 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 773 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 774 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
tel.: 32 359 2131
e-mail: katarzyna.juszczyk@us.edu.pl 

Sekretariat:
Magdalena Kosa
tel.: 32 359 21 31
e-mail: magdalena.kosa@us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice
ul. Bankowa 11
Biuro Ewaluacji Instytutu Nauk Politycznych
piętro I, p. 113

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 31

https://us.edu.pl/wydzial/wns

magdalena.kosa@us.edu.pl