kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

4 lata

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Zadaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego jest stwarzanie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Szkoła Doktorska realizuje swój cel poprzez wspieranie młodych naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, stwarzając im najlepsze warunki rozwoju naukowego, zgodnie z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni.

Strona internetowa Szkoły Doktorskiej: https://us.edu.pl/szkola-doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej realizowana jest w trybie konkursu, w trzech obszarach:

 • obszar nauk humanistycznych, sztuki i teologii;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

W obszarze nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Szkoła Doktorska kształci w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • nauki teologiczne,
 • sztuki filmowe i teatralne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W obszarze nauk społecznych Szkoła Doktorska kształci w następujących dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych  Szkoła Doktorska kształci w następujących dyscyplinach:

 • inżynieria materiałowa,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

Kontakt

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice
Tel. 32 359 24 71, 32 359 24 72, 32 359 24 51
szkola.doktorska@us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Kandydat do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się o przyjęcie :

1. Za pośrednictwem miejsc stypendialnych w konkursach grantowych 

2. Za pośrednictwem programu doktorat wdrożeniowy

Opłaty za kształcenie

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
32 359 11 30 wewn. 24

https://us.edu.pl/szkola-doktorska

szkola.doktorska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl