kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Katalog studiów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

1 rok

Wydział Teologiczny

Katowice

Profil kształcenia: podypl. kwalifilacyjne

Informator ECTS

Opis

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu.

OPIS

W roku akademickim 2021/2022 przewidziane jest uruchomienie wersji stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej studiów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Studia stanowią interesującą ofertę dla nauczycieli, którzy pracując w przedszkolach planują w ramach własnego rozwoju zawodowego poszerzenie posiadanych kwalifikacji o uprawnienia do nauczania religii. Studia stwarzają także ciekawą propozycję dla osób zainteresowanych teologią, które z uwagi na osobiste uwarunkowania nie mogą podjąć pięcioletnich studiów magisterskich.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów:

 • będziesz przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu
 • będziesz potrafił wzbudzać zainteresowanie poznawcze oraz wspierać intelektualny i duchowy rozwój dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych
 • będziesz przygotowany do współpracy z dziećmi i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz poza przedszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii
 • będziesz przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

PROGRAM STUDIÓW

W programie studiów znajdują się między innymi zajęcia z teologii dogmatycznej, katechetyki fundamentalnej, prawa oświatowego, teologii duchowości i dydaktyki katechezy przedszkolnej.

WYKŁADOWCY

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków w dziedzinie teologii.

ORGANIZACJA

Czas trwania:
Semestry: 2
Liczba godzin: 180 godzin

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów - 8 zjazdów w semestrze w soboty, w godz. 8.00-18.00.

Kryteria ukończenia studiów:
Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych są pozytywne wyniki z egzaminów i zaliczeń poszczególnych modułów.

Dokument ukończenia studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji

Kandydaci
Studia przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: 1 czerwca 2021 r. do 23 września 2021 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć
 • życiorys/CV
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP instytucji
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Dokumenty, w białej wiązanej teczce, należy złożyć  w sekretariacie Wydziału Teologicznego, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Rozmowa kwalifikacyjna:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w sposób zdalny, w dniach 24 września (od godziny 17.00) i 25 września (od godz. 9.00). Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: 27 września 2021 r.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Opłaty

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1200 zł – opłata jednorazowa za semestr
2400zł – koszt studiów
1264 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 417,12 zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 417,12 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 417,12 zł płatna do 1 marca 2022r.
II rata: 417,12 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Kontakt

Kierownik studiów
Ks. dr hab. Roman Buchta
tel. 519 318 961
e-mail: roman.buchta@us.edu.pl

Sekretariat
Ludmiła Lach-Bartlik
e-mail: ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
tel. 32 356 90 56 wew. 135


Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-043 Katowice
ul. Jordana 18

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Teologiczny

ul. Jordana 18
40-042 Katowice
32 356 90 56 wewn. 135
51 931 89 61

ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl
roman.buchta@us.edu.pl