kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

4 lata

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Współcześnie obserwowane jest znaczne tempo zmian zachodzących na Ziemi, takich jak: zmiana klimatu, globalne ocieplenie, wzrost poziomu morza czy też zakwaszanie wody morskiej. Wyjściową przyczyną wszystkich tych zmian jest stale rosnące stężenie CO2 w atmosferze. Wzrost ten jest częściowo łagodzony przez obszary morskie, które pochłaniają globalnie około 22% antropogenicznych emisji CO2. Do chwili obecnej zidentyfikowano większość mechanizmów kształtujących zawartość CO2 w wodzie morskiej, chociaż niektóre z nich nie zostały jeszcze w pełni sparametryzowane. Istnieje jednak jeden mechanizm, który jak dotąd całkowicie umknął uwadze naukowców, a który może mieć znaczący wpływ na ekosystemy morskie Arktyki i globalny obieg węgla. Jest to wpływ substancji organicznych uwalnianych z wieloletniej zmarzliny poprzez zawarte w nich kwasowe grupy funkcyjne na równowagę kwasowo-zasadową w środowisku morskim. Mechanizm ten wraz z remineralizacją materii organicznej pochodzącej z wieloletniej zmarzliny może zmieniać strukturę morskiego systemu węglanowego i pH wody morskiej. Głównym celem pracy doktorskiej będzie oszacowanie oddziaływania dopływu materii organicznej uwalnianej w wyniku topnienia wieloletniej zmarzliny na morski system węglanowy, a w szczególności określenie w jakim zakresie kwasowe grupy funkcyjne obecne w materii organicznej, jak również jej remineralizacja zmieniają pH wody morskiej i oddziałują na wymianę CO2 przez powierzchnię morze/atmosfera. Badania terenowe będą prowadzone w fiordach Spitsbergenu, a część analityczna w laboratoriach Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Do zadań doktoranta będzie należało: (1) przygotowanie, organizacja i udział w rejsach badawczych w rejonie fiordów Spitsbergenu, (2) oszacowanie odziaływania materii organicznej pochodzącej z topnienia wieloletniej zmarzliny na morski system węglanowy, (3) określenie w jakim zakresie remineralizacja materii organicznej oraz obecne w niej kwasowe grupy funkcyjne zmieniają pH wody morskiej i oddziałują na wymianę CO2 przez powierzchnię morze/atmosfera, (4) wykonanie analiz statystycznych oraz interpretacja uzyskanych danych, (5) przygotowanie artykułów naukowych, (6) przygotowanie wystąpień konferencyjnych oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Proponowana praca doktorska będzie częścią realizowanego w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie projektu PROSPECTOR (NCN, SONATA BIS) pt. „Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszanie wody morskiej?”

Inne informacje:

1. Praca będzie realizowana pod opieką merytoryczną dr hab. Karola Kulińskiego, prof. IO PAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot

2. Stypendium wypłacane będzie w ramach projektu PROSPECTOR (NCN, SONATA BIS, nr: 2019/34/E/ST10/00167).

3. Kontakt: Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej MŚSD: +48 32 3689 380, polarknow@us.edu.pl, www.mssd.us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

The admission to the International Environmental Doctoral School – proposed PhD project:

ENG: https://www.mssd.us.edu.pl/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/IEDS_2020_2021_IOPAN_01_ENG.pdf

PL: https://www.mssd.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/IEDS_2020_2021_IOPAN_01.pdf

 

Admission requirements and mode of recruitment at the International Environmental Doctoral School associated with the Centre for Polar Studies at the University of Silesia (IEDS) in Katowice in academic year 2020/2021:

 http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/uchwala_614_2020.pdf (PL);

https://www.mssd.us.edu.pl/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/REKRUTACJA_2020_2021_MSSSD_ENG.pdf (EN) 

 

Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf (PL);

https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri3/ncn_scholarships_regulations_25_2019.pdf (EN)

 

Egzaminy na studia

Termin rozmów kwalifikacyjnych:

28 stycznia 2021

Ogłoszenie wyników: 29 stycznia 2021

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 93 80

https://www.mssd.us.edu.pl/

polarknow@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl