kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • kultura i komunikacja w biznesie,
 • kultura i komunikacja w turystyce,
 • kultura i komunikacja w dyplomacji

Kiedy następuje wybór specjalności: wybór: II semestr, rozpoczęcie: III semestr

Oferowane lektoraty z języka obcego: wybrany przez studenta, dodatkowo lektorat języka regionu świata związany z wybraną w danym roku specjalnością regionalną

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat) poświęcone są kulturze polskiej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Przeznaczone są dla osób ciekawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe i umiejętnie poruszać się w środowisku zróżnicowanym kulturowo. 

Kultura i komunikacja w biznesie

 • Znasz:  etykietę biznesową, biznesowe uwarunkowania kulturowe, interkulturowe uwarunkowania procesu negocjacji
 • Umiesz: współpracować z międzynarodowym zespołem i zarządzać nim

Kultura i komunikacja w turystyce

 • Znasz: zasady organizacji wycieczek i wyjazdów zorganizowanych, historię ciekawych miejsc w Polsce i na świecie
 • Umiesz: przygotować bardzo ciekawą wycieczkę, zainteresować innych zabytkami i atrakcjami wielu miejsc świata

Kultura i komunikacja w dyplomacji

 • Znasz: protokół dyplomatyczny, zasady precedencji, strategie prezentacyjne i autoprezentacyjne, prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Umiesz: mediować i współpracować z innymi dyplomatami, załatwić bezkonfliktowo  każdą sprawę

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Kultura i komunikacja w biznesie

 • Negocjator biznesowy, doradca kulturowy w międzynarodowej korporacji, doradca negocjacyjny, lider międzynarodowego zespołu, lider międzynarodowego projektu.

Kultura i komunikacja w turystyce

 • Organizator wycieczek, szef firmy turystycznej, pracownik instytucji kultury, pracownik państwowych i prywatnych organizacji turystycznych, pracownik urzędu miasta.

Kultura i komunikacja w dyplomacji

 • Dyplomata, doradca kulturowy w ambasadzie lub konsulacie, szef wydziału kultury ambasady lub konsulatu RP, pracownik Instytutu Polskiego, doradca w państwowych firmach zajmującymi się kontaktami międzynarodowymi na wysokim szczeblu, pracownik MSZ

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości.

Kandydatcudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 zł
 • 990,00 zł
 • 1 020,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice
32 200 95 12

https://us.edu.pl/wydzial/wh

miedzynarodowe.studia.polskie.wh@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl