kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji są nową propozycją w ofercie Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach europejskich, w placówkach dyplomatycznych i konsularnych, a także w administracji rządowej i służbie cywilnej. Studia koncentrują się na tym, aby student po ukończeniu kierunku miał najwyższe kompetencje do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Program został tak skonstruowany, że pozwala kontynuować naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej lub na aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Doskonale wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna, eksperci zewnętrzni, wizyty w instytucjach międzynarodowych oraz administracji państwowej – to wszystko pomoże absolwentom studiów zasilić, po ukończeniu studiów magisterskich, polskie i zagraniczne jednostki administracji publicznej oraz przedstawicielstwa dyplomatyczne. Studia prowadzone są w dwóch językach: polskim i angielskim. Program studiów obejmuje także obowiązkowe zajęcia z języka francuskiego i hiszpańskiego, rozpoczynając od poziomu podstawowego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w administracji rządowej, służbie cywilnej, a przede wszystkim w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, w tym europejskich.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 150,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 759,00 zł
  • 759,00 zł
  • 782,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 14

https://us.edu.pl/wydzial/wns

renata.jankowska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl