contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

2 years

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Informator ECTS

Description

 • Major in modern languages and cultures of Southern and Western Slavs 

Foreign language classes offered: English

Characteristics of the major:

Upon completion of second-cycle studies in contemporary languages and cultures of Southern and Western Slavs, graduates of Slavonic Studies have an intermediate level of proficiency in speaking and writing of a chosen Slavic language (at least B1.2 of the Common European Framework of Reference for Languages). The major provides comprehensive preparation for various forms of work in the cultural, tourist or business industry. This goal is primarily achieved by improving linguistic, communication and socio-cultural competencies, as well as major blocks in Slavic languages, literatures and cultures, culture studies or mythology and folklore. The study course also includes modules in a modern Western language - English. The major courses are complemented by a block of modules preparing the student for writing a master's thesis and research work - the courses related to scientific research in the field of linguistics or literary studies which broaden the students’ general humanistic knowledge.

Students receive sound philological preparation and can test their knowledge and skills (especially language skills) by participating in numerous projects and trips: summer schools, internships and stays offered in scholarship programmes, educational trips. Practical language classes are taught by certified translators and native speakers.

Career outlook (graduate profile):

Thanks to the acquired knowledge as well as linguistic and communication skills, a graduate of the Slavonic Studies programme with a major in contemporary languages and cultures of Southern and Western Slavs will be able to work:

 • in the Polish companies and socioeconomic institutions cooperating with foreign entities or in Western and Southern Slavic countries or expanding activity to western and southern Europe,
 • in representative offices of companies and institutions of Southern and Western Slavic countries,
 • in foreign companies operating in Poland,
 • in cultural, educational, and research institutions,
 • in tourism and the service sector and customer service centres,
 • in diplomatic entities,
 • in the service sector,
 • in publishing houses,
 • in the creative/audiovisual industry,
 • in the structures local government, state administration and non-governmental organizations cooperating with the countries of the Southern and Western Slavic region.

Other, additional information about qualification: the condition for starting a language group is enrolling the appropriate number of candidates, in accordance with the regulations in force at the University of Silesia.  Ask the Faculty Admission Committee about the possibility of studying other languages offered within the programme.

Admissions criteria

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcia na kierunek filologia słowiańska na specjalność: współczesne języki i kultury Słowian południowych i zachodnich nie jest wymagana znajomość języka kierunkowego, tj.: chorwackiego, czeskiego albo słowackiego. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata kierunku z zakresu nauk humanistycznych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności: 

 • umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania, syntetyzowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł oraz z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi;
 • umiejętność samodzielnego opracowywania wybranych zagadnień z określonego obszaru (literatura, język, kultura) z zachowaniem zasad obiektywności i akademickiego stylu wywodu. 

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Planowane jest  otwarcie grup, w których językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: chorwacki, czeski, słowacki. 

Wybór języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych podczas dokonywania wpisu na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim. 

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2022/2023

Payment for semester
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Opłata wnoszona w całości

2 850,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 990,00 PLN
 • 990,00 PLN
 • 1 020,00 PLN

Contact

Faculty's contact details

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 43

https://us.edu.pl/wydzial/wh

filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

Contact for foreigners

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl