Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

2 lata

Instytut Sztuki

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności : dźwięk w grach

Strona internetowa wydziału: http://www.wart.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem magistra oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności, bardzo poszukiwanych na rynku pracy, zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

 

Program specjalności „Dźwięk w grach” funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu inżyniera dźwięku w przemyśle gier komputerowych. Specjalność „Dźwięk w grach” skierowana jest do osób o szerokich zainteresowaniach związanych z kreacją muzyczną i kształtowaniem obrazów dźwiękowych. Studia te będą przygotowywały specjalistów w zakresie kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, komputerowego przetwarzania i projekcji przestrzennej dźwięku, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w grach. Nie zabraknie również zajęć o charakterze teoretycznym dających rzetelną wiedzę z zakresu historii i teorii muzyki, klasycznej harmonii czy muzyki użytkowej, a także związków muzyki z innymi mediami. Absolwent tej specjalności będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na stanowisku twórcy warstwy dźwiękowej w grach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” uzyskuje tytuł magistra sztuki i kwalifikacje zawodowe artysty inżyniera dźwięku w grach komputerowych. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności bardzo poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w szybko rozwijającym się rynku gier i rozrywki interaktywnej, a także w agencjach reklamowych czy instytucjach kultury. Kierunek o profilu praktycznym łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu teorii muzyki i kultury dźwięku z naciskiem na znajomość warsztatu dźwięku cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w projektowaniu gier (efekty dźwiękowe, tworzenie głosów postaci, projekcja przestrzenna dźwięku). Dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych od początków swego istnienia cierpi na niedostatki kadrowe. Za dynamicznym corocznym wzrostem sektora nie nadąża rynek pracy, na którym zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi w zakresie preprodukcji, produkcji i postprodukcji rozrywki interaktywnej, rośnie proporcjonalnie do rozwoju branży. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej.

Kryteria kwalifikacji

Studia w języku angielskim

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • posiada praktyczne umiejętności muzyczne w zakresie gry na instrumencie muzycznym lub śpiewu (szczególnie w zespole) lub aranżacji lub realizacji produkcji muzycznych;
  • posiada ogólną wiedzę o muzyce i dźwięku w grach, filmie i mediach i multimediach;
  • zna język angielski przynajmniej na poziomie B2.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap I:

Kandydat, przesyła wraz z niezbędnymi dokumentami plik audio-wideo, na płycie CD lub DVD, w standardowym, popularnym formacie (MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.) dokumentujący jego działalność muzyczną – grę na instrumencie muzycznym albo śpiewu (szczególnie w zespole), aranżację, realizację produkcji muzycznej lub audiowizualnej. Czas trwania nagrania 3 ÷ 8 minut.

Ocena: od 0 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

Etap II – rozmowa kwalifikacyjna, w tym prezentacja i omówienie załączonego do dokumentacji pliku audi-video dotycząca zagadnień związanych z muzyką i dźwiękiem w grach, filmie, mediach i multimediach.

Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie listy rankingowej sporządzonej po obu etapach kwalifikacji.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2017/2018

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 000,00 €