Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,

Częstotliwość zjazdów : Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. 5 zjazdów w soboty i niedziele oraz 5 w soboty i 5 w niedziele.

Strona internetowa wydziału: http://www.wns.us.edu.pl/pl/wydzial/struktura/dziekanaty

Charakterystyka kierunku:

Struktura przedmiotów realizowana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach drugiego stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie i podmiotowo uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.

Perspektywy zawodowe:

  • dziennikarz we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych
  • pracownik reklamy, promocji, public relations
  • edukacja medialna
  • zarządzanie instytucjami medialnymi
  • badania rynku medialnego i badania opinii publicznej

 

 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata wnoszona w całości

2 000,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 709,50 zł
  • 709,50 zł
  • 731,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €