contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3 years

Institute of Music

Cieszyn

Education profile:

ECTS guidebook

Description

Specjalności:

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych;
 • Dźwięk w grach;

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Muzyka w multimediach to kierunek, którego celem jest wykształcenie absolwenta z tytułem zawodowym licencjata, przygotowanego do samodzielnej działalności na rynku muzycznym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku medialnego, a więc muzyki na potrzeby filmu, radia, reklam, gier komputerowych, oraz szeroko pojętej muzyki użytkowej, jak również muzyki w różnego rodzaju działaniach interdyscyplinarnych. Ukończenie studiów I stopnia pozwoli absolwentowi kontynuować kształcenie specjalistyczne na studiach II stopnia. Dzięki nabytym umiejętnościom oraz wiedzy absolwent będzie miał szansę na zatrudnienie w przemyśle muzycznym.

Program kształcenia zawiera zajęcia praktyczne, związane z tworzeniem muzyki na potrzeby multimediów. W ramach specjalności Dźwięk w grach studenci poznają również całościowy proces tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania silników gier. Absolwent kierunku posiada umiejętności z zakresu kompozycji, aranżacji, instrumentacji, studyjnych technik realizacji dźwięku, oraz niezbędną wiedzę muzyczną (harmonia, literatura muzyczna).

Perspektywy zawodowe:

 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym (reklamy, film, radio, projekty interdyscyplinarne),
 • samodzielna działalność muzyczna na rynku medialnym w zakresie projektowania i produkcji gier komputerowych,
 • praca na stanowisku realizatora warstwy dźwiękowej produkcji multimedialnych i gier,
 • zatrudnienie w przemyśle muzycznym (tworzenie muzyki, realizacja nagrań, produkcja muzyczna)

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości: uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.

Punktacja wg skali:

91 ÷ 100%

5 pkt.

71 ÷ 90%

4 pkt.

51 ÷ 70%

3 pkt.

30 ÷ 50%

2 pkt.

 

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.

Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.

Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.

Etap drugi kwalifikacji obejmuje wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

1. Gra na instrumencie:

 • Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem (M. Wacholc – Czytanie nut głosem t. 2 i 3), rozpoznawanie interwałów i akordów.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl ; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

 

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: dźwięk w grach.

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

2. Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: od 1 do 10 punktów, ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Etap I – Konkurs świadectw dojrzałości: przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów, spośród czterech następujących: historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, wg skali:

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

 

Etap drugi kwalifikacji obejmuje wszystkich kandydatów.

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych.

1. Gra na instrumencie:

 • Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji – około 10 minut).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:

 • Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.
 • Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem (M. Wacholc – Czytanie nut głosem t. 2 i 3), rozpoznawanie interwałów i akordów.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:

 • polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 • zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 • opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 • reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski – Zbigniew Preisner, Roman Polański – Krzysztof Komeda, Steven Spielberg – John Williams, Krzysztof Zanussi – Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski – Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski – Tomasz Gąssowski, inne);
 • ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 • warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.

Literatura wspomagająca:

 • Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
 • D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
 • J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;

Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl ; www.imdb.com

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

 

Etap II – Egzamin praktyczny — dla kandydatów na specjalność: dźwięk w grach.

1. Sprawdzian predyspozycji muzycznych (rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego).

2. Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.

W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian/organy, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz ewentualnie z akompaniatorem).

W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.

Ocena: od 1 do 10 punktów, ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.

Ocena: od 1 do 20 punktów, ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
National and international composing competitions in the field of classical music laureat 2 dotyczy specjalności: Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2018/2019

Payment for semester

To be announced

Semestral fee will be announced at a later date.


Payment for semester
for foreigners undertaking studies on the basis of contest for tuition-free places

No tuition fees

Candidates accepted for studies on the tuition-free basis pay no tuition fees. The University of Silesia in Katowice will not provide any scholarships, neither scientific nor social ones.

Candidates who passed the qualification procedure but are not admitted to studies due to the tuition-free places limit may apply for studies on tuition-paying basis.


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

€1,300.00

Contact

Faculty's contact details

Institute of Music

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

imuzyki@wart.us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl