contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3,5 year

Faculty of Science and Technology

Chorzów

Education profile:

ECTS guidebook

Description

Strona internetowa kierunku : http://informatyka.smcebi.edu.pl/

Program nauczania Informatyki stosowanej jest zorientowany na kształcenie w zakresie podstaw, które będzie oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych Uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta będzie tzw. dynamicznie typowany Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem będąc przy tym jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle. Ponadto, Informatyka stosowana będzie zawierać przedmioty specjalistyczne oparte o różnego rodzaju nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w nadchodzący trend określany przez popularne ostatnio formułowanie “Internet of things”. Niemałą rolę odegra tu bogate doświadczenie kadry składająej się z interdyscyplinarnego grona, z matematyków, fizyków i informatyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

Profil absolwenta Informatyki stosowanej:

  • informatyk, znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych w tym systemach wbudowanych
  • posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych.

 

Absolwenci Informatyki stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.

Admissions criteria for candidates with "new" Polish maturity exam (issued after 2005)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Język polski

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Informatyka

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

waga a = 40%

waga b = 10%

waga c = 10%

waga d = 40%

Sposób wyliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N + d x I,

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
N – wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
I – wynik z informatyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki);
a, b, c, d – odpowiednie wagi.

Admissions criteria for candidates with "old" Polish maturity exam (issued before 2005)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny i informatyka, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów


Sposób obliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N + d x I,

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;

M – wynik procentowy z matematyki;

P – wynik procentowy z języka polskiego;

N – wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;

I – wynik z informatyki (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki);

a, b, c, d – wagi wynoszące odpowiednio: 40%, 10%, 10% i 40%.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 10
"From algorithm to professional" Contest laureat 10
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat 10
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 10
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Statystyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2019/2020

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Tuition paid in full

PLN4,750.00

Tuition paid in 3 installments

  • PLN1,617.00
  • PLN1,617.00
  • PLN1,666.00

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Science and Technology

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

marcin.kostur@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Admissions Office

Bankowa 12, room 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl