contrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
font A A A
support Podkreśl elementy klikalne

Study catalog

ზოგადი ინფორმაცია

სწავლების ენა

Polish

ხანგრძლივობა

3 წელი

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

აღწერა

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Innowacyjny kierunek studiów licencjackich, łączący w oryginalny sposób technologie informacyjno-komunikacyjne z zagadnieniami humanistycznymi i społecznymi. Treści programowe są skupione na projektowaniu przestrzeni informacyjnych w środowisku cyfrowym. Studenci uczą się tworzenia użytecznych i atrakcyjnych wizualnie serwisów internetowych, profesjonalnego wyszukiwania, oceny i selekcji informacji, a także funkcjonalnego organizowania, przetwarzania i prezentowania danych. Poznając techniki i narzędzia efektywnej komunikacji językowej i wizualnej, doskonalą umiejętności tworzenia i edycji różnego rodzaju tekstów i materiałów graficznych oraz ich publikowania w formie cyfrowej. Kierunek powstał z myślą o studentach, którzy reprezentują humanistyczne podejście w korzystaniu z technologii komputerowych.

Kim jest architekt informacji?

To osoba, która projektuje strukturę i organizuje zawartość serwisu WWW w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo i szybko znaleźć potrzebne im informacje. Opracowuje systemy nawigacyjne i wyszukiwawcze, tworzy grafikę odpowiednio ilustrującą treści oraz dba o estetykę i wizualną spójność witryny. Architekt informacji posiada również wiedzę i umiejętności związane z testowaniem użyteczności serwisów i interfejsów użytkownika oraz optymalizacją stron pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Wybrane przedmioty, zgrupowane w blokach tematycznych

Projektowanie i tworzenie obiektów cyfrowych

Architektura przestrzeni informacyjnych; Badanie użyteczności serwisów WWW; Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu; Grafika wektorowa; Infografika; Optymalizacja serwisów internetowych; Podstawy projektowania graficznego; Projektowanie i tworzenie baz danych; Projektowanie interfejsów użytkownika; Projektowanie wizualne; Tworzenie stron WWW.  

Zarządzanie informacją

Analiza i wizualizacja informacji; Bezpieczeństwo informacji; Big data; Digitalizacja zasobów informacyjnych; Efektywne wyszukiwanie informacji; Informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną; Ocena i selekcja informacji; Przetwarzanie i prezentacja danych; Systemy organizacji wiedzy; Systemy zarządzania treścią; Źródła i użytkownicy informacji.

Zagadnienia biznesowe

Infobrokerstwo; Marketing internetowy; Podstawy działalności biznesowej; Podstawy handlu elektronicznego; Podstawy zarządzania; PR w kulturze, administracji i biznesie; Rynek publikacji elektronicznych; Zarządzanie zespołem. 

Komunikacja cyfrowa

Cyberkultura; Elementy medioznawstwa; Kompetencje międzykulturowe; Komunikacja interpersonalna; Podstawy retoryki i stylistyki; Recepcja treści cyfrowych; Warsztat edytora; Warsztaty redagowania tekstu; Webwriting.

Perspektywy zawodowe: 

Absolwenci architektury informacji dzięki wszechstronnym kompetencjom nabytym w trakcie studiów skutecznie konkurują na rynku pracy i kreatywnie reagują na zmiany zachodzące we współczesnym świecie informacji i mediów. Są dobrze przygotowani zarówno do pracy etatowej w firmach, instytucjach i urzędach, jak i do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • architekt informacji,
 • projektant stron internetowych (webmaster),
 • menadżer zawartości serwisów internetowych,
 • projektant interfejsów i interakcji (user experience, UX),
 • projektant grafiki komputerowej,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji (researcher),
 • specjalista ds. mediów społecznościowych,
 • analityk informacji i raportów medialnych,
 • redaktor publikacji cyfrowych i nowych mediów,
 • specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
 • specjalista ds. e-commerce,
 • pracownik wydawnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie WWW: http://www.architekturainformacji.us.edu.pl/

მიღების კრიტერიუმები პოლონური საატესტატო გამოცდების ახალი სისტემით ჩაბარებული კანდიდატებისთვის (2005 წლის შემდეგ)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

waga: 40% (a)

waga: 30% (b)

waga: 30% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony przez współczynnik 1,5.

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik procentowy ze świadectwa dojrzałości.

Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.

Sposób przeliczania punktów:

W = a x P + b x M + c x J

Gdzie:
W  – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
M – wynik z matematyki (egzamin pisemny)

J – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
a, b, c — wagi.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski

Do wyboru*:

Matematyka/Informatyka/Wiedza o społeczeństwie/Filozofia

Język obcy nowożytny

waga: 40% (a)

waga: 30% (b)

waga: 30% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony przez współczynnik 1,5.

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik procentowy ze świadectwa dojrzałości.

Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.

Sposób przeliczania punktów:

W = a x P + b x M + c x J

Gdzie:
W  – wynik końcowy kandydata
P – wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)

M – wynik z przedmiotu do wyboru (egzamin pisemny)

J – wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)

a, b, c — wagi.

* Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata

მიღების კრიტერიუმები პოლონური საატესტატო გამოცდების ძველი სისტემით ჩაბარებული კანდიდატებისთვის (2005 წლამდე)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 90 %

4 — 85 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich,  przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

საერთაშორისო ატესტატი

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

ევროპული ატესტატი

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

უცხოური ატესტატი

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

გამონაკლისები მიღების პროცედურაში

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Cyfrowa laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

სწავლების საფასური

Tuition fees in academic year: 2019/2020

სემესტრული გადასახადი
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

არ არის გადასახადი


სემესტრული გადასახადი
უცხოელთათვის, რომლებიც აბარებენ ფასიანზე

Opłata wnoszona w całości

3.950,00 PLN

Opłata w 3 częściach

 • 1.353,00 PLN
 • 1.353,00 PLN
 • 1.394,00 PLN

კონტაქტი

კონტაქტი ფაკულტეტთან

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

https://us.edu.pl/wydzial/wh

ibin@us.edu.pl

კონტაქტი უცხოელთათვის

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl